Innehållet publicerades under perioden

-

Sverige tecknar flerårigt avtal med FN:s fond för katastrofbistånd

Sverige ingick i dag ett nytt flerårigt avtal om stöd till FN:s fond för katastrofbistånd (CERF). Med stödet befäster Sverige sin ställning som en av fondens största givare.

Mark Lowcock, Emergency Relief Coordinator och chef för FN:s kontor för humanitära insatser (OCHA) och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.
Mark Lowcock, Emergency Relief Coordinator och chef för FN:s kontor för humanitära insatser (OCHA) och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Foto: Regeringskansliet/Per Karlsson

– CERF spelar en helt central roll för att snabba och effektiva insatser ska genomföras i det tidiga och mest kritiska läget av en humanitär kris. Därför är det viktigt att de med detta fyråriga avtal får rätt förutsättningar att arbeta, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Sveriges avtal med CERF undertecknades i samband med att Mark Lowcock, Emergency Relief Coordinator och chef för FN:s kontor för humanitära insatser (OCHA), i dag besökte Stockholm. CERF hanteras av OCHA.

– Sveriges helhjärtade stöd för de humanitära principerna och det generösa ekonomiska bidraget gör att Sverige spelar en central roll för att hjälpa människor som drabbas vid akuta kriser. Det här är ett flexibelt, förutsägbart och långsiktigt stöd som bidrar till att rädda liv genom att hjälpa de som behöver det mest, säger Mark Lowcock.

– När en humanitär katastrof inträffar måste hjälpinsatserna påbörjas på en gång för att rädda liv. Hjälporganisationerna ska inte behöva vända sig till olika länder för finansieringsstöd eftersom det försenar det kritiska hjälparbetet i dess viktigaste fas. Därför är kärnstöd till CERF ovärderligt, säger Isabella Lövin.

Sveriges stöd till CERF uppgår 2018 till 695 miljoner SEK och Sverige är sedan CERF:s etablering fondens andra största givare. I linje med Sverige övergripande prioritering att ingå fleråriga avtal med FN:s fonder, program och fackorgan har ett flerårigt avtal utarbetats till CERF för perioden 2018-2021.

Kontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00