Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Tandhygienistutbildningen förlängs med ett år

Publicerad

Tandhygienistyrket har genomgått stora förändringar. För att tandhygienisterna ska bli bättre rustade att möta de ökade kraven har regeringen beslutat att förlänga tandhygienistutbildningen från två till tre års heltidsstudier.

– Mer bredd och djup i utbildningen innebär att vi kan höja kvaliteten i tandvården. Det är också positivt för kunskapsutvecklingen och forskningen inom oral hälsa, och det skapar nya möjligheter till livslångt lärande för tandhygienisterna, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Examensmålen görs om till följd av att utbildningen blir längre. Det innebär bland annat ökade krav på ämnesfördjupning och att graden av självständighet betonas. Därmed ska studenten få bättre förutsättningar att söka sig vidare till utbildning på forskarnivå eller forskning, och den yrkesverksamma tandhygienisten får bättre möjligheter till ett livslångt lärande.

Kraven skärps också när det gäller omfattningen av det självständiga arbetet och studentens förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019, men ska tillämpas på utbildning som bedrivs och tandhygienistexamina som utfärdas efter utgången av juni 2019.

Presskontakt

Sam Assadi
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.