Innehållet publicerades under perioden

-

Uppdrag för ökad kunskap om psykisk ohälsa bland barn och unga

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en grundläggande webbaserad utbildning om psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga. Utbildningen riktar sig mot ledare i ideella organisationer som anordnar aktiviteter för barn och unga.

- Som ledare i fotbollslaget eller musikskolan spelar man en stor roll för barns och ungdomars trygghet och utveckling. Att ha bra verktyg med sig när man upptäcker att någon mår dåligt är viktigt, säger socialminister Annika Strandhäll.

Utbildningen ska ha ett funktionshinders- och barnrättsperspektiv och vara kostnadsfri för organisationerna.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Socialstyrelsen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, samt i dialog med berörda ideella organisationer. Folkhälsomyndigheten tilldelas 3 miljoner kronor under 2018 för uppdraget.

Utbildningen ska lanseras senast den 1 oktober 2019. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Socialdepartementet) under arbetets gång.

Kontakt

Jakob Andersson
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00