Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Uppdrag till UHR att sprida goda exempel för att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning

Mångfalden i samhället måste i större utsträckning avspeglas i högskolan. Därför får Universitets- och högskolerådet i uppdrag att sprida goda exempel på genomförda åtgärder i syfte att öka tillgängligheten och motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.

Den svenska högskolan ska vara välkomnande och ett möjligt val för alla som har förutsättningar att klara högskolestudier – oavsett bakgrund, kön eller funktionsnedsättning.

- UHR har redan i uppgift att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom högskolan. Uppdraget är en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, där människors olika bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet i samhället, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 30 juni 2019.

Kontakt

Sam Assadi
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00