Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning föreslår förenklade upphandlingsregler

Publicerad

Igår lämnade Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler sitt betänkande ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler samt vissa regler om överprövningsmål” till regeringen. Utredningen tillsattes som ett led i att reformera den offentliga upphandlingen.

- Förslagen kommer att underlätta för upphandlande myndigheter och enheter att göra goda och sunda affärer och minska antalet överprövningar i domstol, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen föreslår att myndigheterna och enheterna själva ska få bestämma hur varje upphandling ska genomföras, så länge informationen om upplägget är tydlig. Lagstiftningen ska ange ramarna för myndigheternas och enheternas handlingsutrymme och det ska finnas skyddsregler för leverantörer som vill delta i upphandlingar. Det ska dessutom bli enklare att tillåta leverantörer att rätta fel eller brister i ett inlämnat anbud.

De sociala och andra särskilda tjänsterna, bland annat välfärdstjänsterna, ska få direktupphandlas upp till ett värde om ca sju miljoner kronor om året vilket ger myndigheterna och enheterna stor flexibilitet. Förslagen underlättar enligt utredningen för små och lokala företag och idéburna organisationer att delta i upphandlingarna och erhålla kontrakt.

För att minska antalet överprövningsmål i domstol föreslås att den som begär överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet ska betala en ansökningsavgift om 7 500 kronor, och att den part som förlorar målet ska betala den vinnande partens processkostnader.

Utredningens förslag ska nu närmast remissbehandlas. Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft sommaren 2019.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.