Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Socialdepartementet

120 miljoner till #metoo satsningar - så ska pengarna användas

Publicerad

För att motverka sexuella trakasserier, våld och kränkande behandlingar har regeringen beslutat att skjuta till 120 miljoner till Skolverket, Arbetsmiljöverket, rättsväsendet samt socialtjänsten.

- #metoo-uppropen visade på ett kraftfullt sätt att det finns mycket mer att göra för att bekämpa sexuella trakasserier och sexuellt våld på arbetsplatser och i övriga samhället, säger jämställdhetsminister Lena Hallengren.

- Det är uppenbart att det inte gjorts tillräckligt för att komma tillrätta med kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet. Flera av de vittnesmål som gjorts i #metoo-uppropen visar det. Därför är det bra att arbetsgivare nu får stöd i form av informationsinsatser så att de kan arbeta mot kränkningar och sexuella trakasserier, säger jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Pengarna ska gå till att motverka sexuella trakasserier, förbättra stödet för våldsutsatta kvinnor samt förbättra sex- och samlevnadskunskapen i skolan och höja kunskapen bland rättsvårdande myndigheter om den nya samtyckeslagstiftningen.

Så här fördelas de 120 miljonerna:

25 miljoner till Arbetsmiljöverket.

  • 10 miljoner till informationsinsatser till arbetsgivare för att motverka sexuella trakasserier i arbetslivet.
  • 15 miljoner till kompetensutveckling för regionala skyddsombud för att genomföra informations- och utbildningsinsatser på arbetsplatser.

50 miljoner till Skolverket.

  • 20 miljoner till bättre sex- och samlevnadsundervisning i grundskolan.
  • 20 miljoner till organisationer i civilsamhället som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal inom sex- och samlevnadsundervisning och i arbetet mot kränkande behandling.
  • 10 miljoner kronor vardera till organisationerna: Sveriges skolledarförbund, Lärarförbundet Skolledarna, Sveriges elevråd, Sveriges elevkårer och SVEA. Organisationerna ska satsa på kompetensutveckling för en bättre arbetsmiljö för elever, med fokus mot sexuella trakasserier.

25 miljoner till Socialtjänsten

  • 25 miljoner till ett kunskapslyft för socialsekreterare för att bättre kunna hjälpa särskilt utsatta kvinnor som drabbats av våld och sexuella övergrepp.

    20 miljoner till rättsväsendet
  • 10 miljoner till Brottsoffermyndigheten för att informera och utbilda med anledning av samtyckeslagen.
  • 10 miljoner till Domstolsverket - för att informera och utbilda personal i samtyckeslagen.

Insatsen har sin bakgrund i #metoo-uppropen hösten 2017 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet i vårändringsbudgeten.

 

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00