Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

50 miljoner extra till tjej- och kvinnojourerna

Publicerad

Regeringen fortsätter sitt arbete med att stärka stödet och skyddet för kvinnor och flickor som utsatts för våld, samt att förebygga mäns våld mot kvinnor. Under 2018 får landets tjej- och kvinnojourer 50 miljoner kronor extra för att kunna utöka sitt betydelsefulla arbete.

– #metoo-uppropen har med kraft visat att finns mycket mer att göra för att bekämpa sexuella trakasserier och sexuellt våld i samhället. Regeringen tar nu ansvar för att se till att uppropen inte bara leder till kortsiktiga beslut utan långsiktiga reformer, säger jämställdhetsminister Lena Hallengren.

De många initiativen inom #metoo riktade ljuset mot förekomsten av sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling inom flera sektorer och branscher i samhället. Uppropen ledde till flera direkta satsningar från regeringens sida men även fortsatta satsningar i vårändringsbudgeten.

Ideella kvinno- och tjejjourer gör ett betydelsefullt arbete med att ge stöd och skydd till kvinnor som har utsatts för olika former av våld. Regeringen bedömer att det finns ett fortsatt behov av att utveckla deras arbete och utökar därför anslaget för 2018 med 50 000 000 kronor. Regeringen har under mandatperioden förstärkt stödet till kvinno- och tjejjourer med totalt 100 miljoner kronor årligen under 2016 - 2019.

– Satsningen kommer att göra stor skillnad för de som utsatts för våld, hot om våld, sexuella trakasserier, kränkningar eller andra övergrepp men också för de som utsätter andra för dessa handlingar. Det är en investering i jämställdhet och i trygghet i hela landet, säger jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Syftet med bidraget är att stödja lokala kvinno- och tjejjourer i deras verksamhet med att erbjuda rådgivning, samtalsstöd och att följa med eller på annat sätt stödja kvinnor och tjejer i sina kontakter med myndigheter. Även annat praktiskt stöd, information, kompetensutveckling och insatser för att förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor omfattas av bidraget.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Lena Hallengren på sociala medier