Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

50 miljoner för att locka fler till vuxenutbildning

Publicerad

Fler vuxna ska studera för att kunna komma in på arbetsmarknaden. Det vill regeringen som nu satsar 50 miljoner kronor på rekrytering till kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux).

Sverige har kompetensbrist på många viktiga områden samtidigt som vissa grupper med kortare utbildning är arbetslösa. För att locka fler till vuxenutbildningen, även bland grupper som har behov av utbildning men som inte på egen hand hittar lämpliga utbildningsalternativ, går nu ett statsbidrag ut till kommuner som deltar i regeringens satsning på regional yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux).

– Detta är en viktig satsning för att få fler i jobb. Näringslivet skriker efter kompetens. Med uppsökande insatser ökar vi förutsättningarna att få fler att utbilda sig till efterfrågade bristyrken. Det tjänar både individ, samhälle och näringsliv på, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsbidraget ska användas till att rekrytera fler till komvux och särvux på grundläggande eller gymnasial nivå. Pengarna kan bekosta uppsökande verksamhet, information, vägledning och motiverande insatser.

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att fördela statsbidraget efter rekvisition från intresserade kommuner. Skolverket ska vid sin fördelning av statsbidraget ta hänsyn till arbetslöshetens omfattning i kommunerna.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00