Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ecuador ansluter sig till frihandelsavtal mellan EU och Colombia och Peru

Publicerad

Regeringen har beslutat om proposition om Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan.

- Jag välkomnar att Ecuador anslutit sig frihandelsavtalet. Det kommer att ge nya möjligheter att till handel med varor och tjänster och bidra till ekonomisk utveckling, särskilt i Ecuador. Att verka för hållbar tillväxt och ökat välstånd genom en öppen handel utgör en kärna i den svenska handelspolitiken, säger EU och handelsminister Ann Linde.

Ecuadors anslutningsprotokoll innehåller även åtaganden om att samarbeta kring skydd för miljön och respekt för mänskliga rättigheter. Kommerskollegium har ett utvecklingssamarbete med Ecuador om stöd till beslutsfattare och myndigheter för att de ska kunna genomföra internationella åtaganden inom handelsområdet.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.