Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Fler ska jobba med det de är utbildade till

Publicerad

– Vi har inte råd att slösa bort all den kompetens och kunskap som finns hos personer med utländsk utbildning. Om du jobbade som lärare i ditt hemland så ska du förstås kunna göra det även i Sverige. Därför blir de kompletterande utbildningarna nu mer ändamålsenliga, och det blir också enklare att komplettera sin utländska utbildning när man kommer till Sverige, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Personer som redan har en avslutad utländsk utbildning ska inte behöva läsa in motsvarande högskoleutbildning när de kommer till Sverige. Genom kompletterande utbildning kan de komplettera sina kunskaper där det behövs för inträde på den svenska arbetsmarknaden.

Men för att den kompletterande utbildningen ska bli ännu mer ändamålsenlig har regeringen nu fattat beslut om flera förändringar. Syftet är att bättre ta tillvara på kunskap och kompetens som har inhämtats i andra länder. Ändringarna ska också göra det lättare att påbörja och fullfölja kompletterande utbildning, så att fler ska få ett arbete som matchar deras kompetens.

Detta innebär ändringarna:

  • Utbildningen behöver inte vara förberedande för det specifika yrket – det ska räcka att utbildningen är relevant för yrket.
  • Enligt behörighetskraven ska den sökande ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att syftet med utbildningen ska kunna uppnås inom ramen för denna.
  • Den kompletterande utbildningen får omfatta ytterligare 30 högskolepoäng i svenska eller engelska, utöver de 120 högskolepoäng som den redan får omfatta, om studenten behöver det för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
  • Antalet högskolepoäng för ett självständigt arbete som krävs för en svensk examen ska inte behöva uppfyllas fullt ut om det finns ett examensarbete i den utländska utbildningen.

Författningsändringarna träder i kraft den 1 januari 2019. De nya bestämmelserna om vad som krävs för behörighet till utbildningen ska tillämpas vid antagning till utbildning som börjar efter den 30 juni 2019.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta

Regeringen har byggt ut de kompletterande utbildningarna så att de omfattar fler studenter och fler utbildningsområden. Regeringen har också avsatt särskilda medel för kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning för en rad yrkesgrupper, bland annat läkare, apotekare, ingenjörer och lärare. 2018 uppgår de avsatta medlen för kompletterande utbildningar till 200 miljoner kronor exklusive studiemedel. Dessa beräknas öka till 2020.

Prenumerera på Utbildningsdepartementets nyheter