Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Förenklade villkor för studiestartsstöd ska ge bättre effekt

Publicerad

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att läsa på grundläggande eller gymnasial nivå och på så sätt öka chanserna till jobb. För att på ett mer träffsäkert sätt kunna nå den målgrupp som stödet riktar sig till och för att stödet ska få avsedd effekt, ändrar nu regeringen arbetslöshetsvillkoret inom studiestartsstödet.

– Den som saknar en gymnasieexamen har en tuff ingång till arbetsmarknaden, samtidigt som arbetsgivarna letar med ljus och lykta efter utbildad arbetskraft. Studiestartsstödet är en viktig satsning för att personer med kort utbildning ska kunna ta de lediga jobben, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Enligt de nuvarande reglerna krävs bland annat att en person ska ha varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under sex sammanhängande månader närmast före ansökningstillfället eller studiernas början. Flera personer har dock fått avslag på sin ansökan om studiestartsstöd även om de endast har arbetat ett fåtal timmar under den sexmånadersperioden.

Nu ska det i stället vara tillräckligt att den sökande har varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under sammanlagt minst sex månader under en period på tolv månader före ansökningstillfället eller studiernas början. Detta innebär att villkoret förenklas och blir mer flexibelt. En person som till exempel varit sjukskriven under en period eller har arbetat endast i mindre omfattning kommer med ändringen kunna ha rätt till stödet. Syftet är att bättre kunna nå den målgrupp som stödet riktar sig till.

Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2019.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström på sociala medier