Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag till ny reglering för tjänstepensionsföretag

Publicerad

Finansdepartementet har idag skickat ut en promemoria på remiss med förslag till ny reglering för tjänstepensionsföretag. Regleringen ska genomföra EU:s andra tjänstepensionsdirektiv (IORP II). För att uppnå ett starkare kundskydd kompletteras EU-regelverket med en förstärkt solvensreglering. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

I promemorian föreslås en ny lag om tjänstepensionsföretag som ska gälla för företag som enbart erbjuder tjänstepensionsförsäkringar, det vill säga livförsäkringar som är knutna till en anställning. Alla försäkringsföretag och tjänstepensionskassor som uppfyller vissa krav ska kunna omvandlas till tjänstepensionsföretag. Det kommer även att vara möjligt att bilda nya tjänstepensionsföretag.

– Vi har valt att utnyttja den möjlighet som ges genom andra tjänste-pensionsdirektivet att skapa en modern och självständig reglering för tjänstepensionsföretagen som är anpassad för svenska företag, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Den föreslagna regleringen genomför andra tjänstepensionsdirektivet, men utgår även från Tjänstepensionsföretagsutredningens betänkande (SOU 2014:57). Utöver de regler som följer av direktivet föreslås bland annat att det ska införas ett riskkänsligt kapitalkrav som motsvarar kapitalbehovet enligt Finansinspektionens trafikljusmodell.
– Syftet med lagstiftningen är att möjliggöra en effektiv förvaltning av tjänstepensionskapital samtidigt som de framtida pensionärerna får ett fullgott skydd, säger Per Bolund.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 12 oktober 2018.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Tord Gransbo
Departementsråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 14 91
e-post till Tord Gransbo, via registrator
Johan Hedberg
Kansliråd/ Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 93 38
e-post till Johan Hedberg, via registrator