Innehållet publicerades under perioden

-

Förstärkt stöd till klimat och säkerhet i Afrika söder om Sahara

Regeringen har beslutat att tillföra ytterligare 400 miljoner kronor över fyra år (2018–2021) till strategin för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Sahelregionen, Afrika söder om Sahara. Strategin har också uppdaterats med särskilt fokus på regionens problem kopplade till klimat och säkerhet.

- Sahelregionen är en av de mest drabbade när det kommer till klimatförändringar. Torka, avskogning och ökenspridning förstärker pågående konflikter och bidrar till nya, Varken konflikter eller klimatförändringar respekterar landgränser. Därför är det viktigt att vi arbetar med ett gränsöverskridande och integrerat angreppssätt. Genom den uppdaterade strategin blir detta möjligt, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Geografiskt sträcker sig Sahel från Senegal till Eritrea men politiskt gör man ofta avgränsningen till de så kallade "G5-Sahelländerna"; Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger och Tchad. G5 Sahel är en regional sammanslutning av dessa länder som arbetar med gränsöverskridande frågor rörande utveckling och säkerhet.

Sverige har idag bilateralt utvecklingssamarbete med två av G5 Sahels medlemsstater, Mali och Burkina Faso. I båda strategierna för dessa länder ingår miljö och hållbar energi i de mål som satts upp för biståndet.

Strategin för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara uppgår efter beslutet till 3 900 miljoner kronor, varav 3 870 avser Sidas verksamhet och 30 miljoner avser Folke Bernadotteakademiens verksamhet.

Utrikesminister Margot Wallström besöker för närvarande länderna Tchad och Niger i Sahelregionen tillsammans med FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed.

 

Kontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00