Heléne Fritzon till informellt RIF-möte i Österrike

Torsdagen den 12 juli deltar migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon på ett informellt möte för rättsliga och inrikes frågor i Innsbruck.

Vid mötet kommer inrikes- och migrationsministrarna i EU:s medlemsstater bland annat att fortsatt diskutera frågor som rör migration till och inom EU.

Österrike är ordförande i EU sedan den 1 juli 2018 och har bjudit in ministrarna till mötet. Eftersom mötet är informellt kommer det inte att fattas några beslut.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon 08-405 42 02
Mobil 072-543 84 89
e-post till Joanna Abrahamsson