Heléne Fritzon har entledigats, Migrationsminister och biträdande justitieminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Heléne Fritzon till informellt RIF-möte i Österrike

Publicerad

Torsdagen den 12 juli deltar migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon på ett informellt möte för rättsliga och inrikes frågor i Innsbruck.

Vid mötet kommer inrikes- och migrationsministrarna i EU:s medlemsstater bland annat att fortsatt diskutera frågor som rör migration till och inom EU.

Österrike är ordförande i EU sedan den 1 juli 2018 och har bjudit in ministrarna till mötet. Eftersom mötet är informellt kommer det inte att fattas några beslut.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00