Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Jonas Trolle blir chef för Center mot våldsbejakande extremism

Publicerad

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag presenterat Jonas Trolle som chef för Center mot våldsbejakande extremism som inrättades vid Brå den 1 januari 2018. Jonas Trolle är i dag poliskommissarie och biträdande lokalpolisområdeschef på Södermalm i Stockholm.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Center mot våldsbejakande extremism har sedan tidigare inrättats vid Brottsförebyggande rådet, Brå. Syftet är att centret ska stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Bland uppgifterna ingår att verka för samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet, bland annat mellan myndigheter, och ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism. Centret ska också samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism baserad på forskning och beprövad erfarenhet samt verka för en kunskapsbaserad praktik.

Jonas Trolle, 46 år, är i dag poliskommissarie och biträdande lokalpolisområdeschef på Södermalm i Stockholm. Jonas Trolle gick på Polishögskolan 1995–1997 och har lång erfarenhet av att arbeta mot människohandel, inom ramen för detta har han arbetat både som utredare och polisiär förundersökningsledare. Utöver detta har Jonas Trolle en bred chefserfarenhet från sin tid inom polisen. Han tillträder tjänsten som chef för Center mot våldsbejakande extremism den 1 september 2018.

På centrets webbplats kan du läsa mer om deras arbete.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00