Innehållet publicerades under perioden

-

Nu införs bränslebytet

Den 1 juli trädde regeringens satsning bränslebytet i kraft - en del i regeringens arbete för Sverige som föregångsland för minskade klimatutsläpp.

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska senast 2030 ha minskat med minst 70 procent jämfört med 2010. Bränslebytet innebär ett reduktionspliktssystem och ändrade skatteregler, som syftar till att minska växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle genom inblandning av hållbara biodrivmedel med bra klimatprestanda.

− Bränslebytet främjar avancerade biodrivmedel med låga utsläpp av växthusgaser. Detta kommer ge oss en nödvändig och ordentlig skjuts i omställningen till en fossilfri fordonsflotta, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Reduktionsnivåerna utgår från dagens inblandningsnivåer – 2,6 procent för bensin och 19,3 procent för diesel – och kommer sedan successivt att höjas genom att drivmedelsleverantörerna blandar in hållbara biodrivmedel i bränslet. Nivåerna på växthusgasreduktionen för att nå målet ska justeras i kontrollstationer var tredje år.

Regeringen har även gett Energimyndigheten i uppdrag att föreslå reduktionsnivåer för åren 2020-2030. Myndigheten ska då även utreda om en gemensam nivå för bensin och diesel. De ska även utreda om höginblandade biodrivmedel är lämpliga att ta med i reduktionsplikten. Uppdraget ska redovisas den 4 juni 2019.

Kontakt

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00