Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökade resurser för minskad rökning

Publicerad

Folkhälsomyndigheten ska fördela ytterligare 3 miljoner kronor till ideella organisationer som arbetar för att minska tobaksbruket i samhället.

- Det förebyggande arbete som många ideella organisationer bedriver är en viktig del i regeringens ambition om ett rökfritt Sverige år 2025, säger socialminister Annika Strandhäll.

Tobak är det enskilt viktigaste livsstilsområdet att arbeta med för att förebygga cancer, och rökning i sig är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. Regeringen vill se ett fortsatt minskat tobaksbruk, där rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem.

- Regeringen har arbetat aktivt för att minska rökningen under hela mandatperioden. Den förstärkning som vi nu gör är en del i det arbetet och ska stärka det framgångsrika förebyggande arbete som de här organisationerna bedriver, säger socialminister Annika Strandhäll.

Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2018. Medlen ska betalas ut som förstärkt organisationsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruk.

Organisationer som tidigare under året tilldelats medel från Folkhälsomyndigheten

Organisation Beviljat belopp (kr)
Lärare mot tobak 450 000
Tobakspreventiva nätverket i landsting och regioner 135 000
Psykologer mot tobak 450 000
Tobaksfakta 1 770 000
Sjuksköterskor mot tobak 380 000
Riksförbundet VISIR 250 000
Stiftelsen en rökfri generation 1 415 000
Tandvård mot tobak 400 000
Läkare mot tobak 400 000
Riksförbundet SMART 350 000

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter