Innehållet publicerades under perioden

-

Ökat statsbidrag till jämställdhetsprojekt

Regeringen har beslutat att öka statsbidraget till jämställdhetsprojekt med ytterligare 5 miljoner kronor. Statsbidrag går att söka hos Jämställdhetsmyndigheten. Anslagsökningen innebär att Jämställdhetsmyndigheten kommer att kunna dela ut totalt 15 miljoner under 2018.

- Målet med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina liv. Där är vi inte ännu. Därför är det viktigt att samhället stöttar nytänkande jämställdhetsprojekt, säger jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Anledningen till det ökade anslaget är att myndigheten har fått in och identifierat ett stort antal intressanta jämställdhetsprojekt där finansieringsbehoven överstiger tidigare tilldelade medel.

Av den totala summan som Jämställdhetsmyndigheten får i anslag ska tre miljoner i första hand gå till projekt som stödjer arbete med pojkar, män och jämställdhet som syftar till att motverka efterfrågan av sexuella tjänster.

Jämställdhetsmyndigheten delar ut statsbidrag enligt bland annat följande kriterier:

• Till projekt som syftar till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män
• Till projekt som är nyskapande och kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet
• Till ideella föreningar eller stiftelser. Dessa får inte vara statliga eller kommunala och får heller inte bedriva verksamhet som strider mot demokratins idéer.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhets­minister Lena Hallengren
Telefon 072-504 36 70
e-post till Victor Harju

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Lena Hallengren på sociala medier