Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen förordnar ledamöter i insynsrådet för Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Publicerad

Regeringen har idag utsett ledamöter i insynsrådet för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Förordnandena gäller från och med den 1 augusti 2018 till och med den 31 juli 2021.

Insynsrådets uppgift är att tillgodose behov av insyn i verksamheten, ge råd och stöd samt bidra med kompetens och kunskap. Generaldirektören är insynsrådets ordförande och ska hålla rådet informerat om verksamheten.

Följande personer har regeringen utsett till ledamöter i insynsrådet:

  • Kristina Alexanderson, professor vid Karolinska Institutet
  • Ann Ponton Klevestedt, enhetschef vid Arbetsmiljöverket
  • Raimo Pärssinen, riksdagsledamot
  • Jessika Roswall, riksdagsledamot
  • Maria Schönefeld, verkställande direktör vid Prevent
  • Michael Tåhlin, professor vid Stockholms universitet
  • Mikael Westberg, rättschef vid Försäkringskassan

Myndigheten för arbetsmiljökunskap startade sin verksamhet i Gävle den 1 juni 2018. Myndigheten ska vara ett nationellt kunskapscentrum och arbeta för att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet. Myndigheten har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys i syfte att bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken.

Presskontakt

Darina Agha
Tf presskontakt hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Mobil 072-708 16 27

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.