Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen ökar stödet till Sydsudan och Uganda

Publicerad

Regeringen har idag antagit nya strategier för utvecklingssamarbete med Sydsudan och Uganda. Sveriges utvecklingssamarbete ska bidra till att skapa bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Strategierna för Sydsudan och Uganda fokuserar därför bland annat på fredsbyggande, hälsa och utbildning samt miljö och klimat. Situationen för kvinnor och unga lyfts särskilt fram.

Konflikten i Sydsudan påverkar hela den omgivande regionen. Över fyra miljoner sydsudaneser har tvingats på flykt de senaste åren, varav 2,4 miljoner har lämnat landet. Omkring en miljon flyktingar har sökt sig till Uganda. Samhällena i norra Uganda har påverkats av den politiska instabiliteten och den ekonomiska krisen i Sydsudan liksom av det stora antalet flyktingar. Genom de nya strategierna för utvecklingssamarbete med Sydsudan och Uganda vill Sverige bidra till att hantera konsekvenserna av konflikten i Sydsudan och till att skapa förutsättningar för fred.

Sveriges utvecklingssamarbete med Sydsudan inleddes 2011 i samband med landets självständighet. Till följd av den konflikt som utbröt 2013 har Sveriges bistånd kommit att fokusera allt mer på fredsbyggande och på att möta befolkningens grundläggande behov. Genom den nya strategin kommer Sverige bland annat att stärka det civila samhället och media.

– Situationen för kvinnor och flickor i Sydsudan är dessutom mycket svår. När jag besökte Sydsudan i mars 2016 betonade jag särskilt dessa frågor och besökte bland annat en utbildning för barnmorskor. Den nya strategin stärker stödet till Sydsudans kvinnor, inte minst genom att tydligt prioritera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Uganda har de senaste tjugo åren haft en hög ekonomisk tillväxt som bidragit till en snabb fattigdomsminskning. De senaste åren har utvecklingen dock bromsat in. Två tredjedelar av de som tar sig ur fattigdom riskerar att falla tillbaka. Befolkningstillväxten är snabb och arbetslösheten stor, särskilt bland unga. Samtidigt överutnyttjas naturresurser som skog och fiske. Sverige ska genom strategin stödja en miljö- och klimatmässigt hållbar och inkluderande utveckling.

– I Uganda kommer Sverige att arbeta särskilt med miljö och klimat, med direkt koppling till jobbskapande och ekonomisk utveckling. Vi ser ett behov av att stödja jordbruket, som en majoritet av befolkningen lever på, att öka produktiviteten och motståndskraften mot klimatförändringar, och att bidra till att de många unga i städerna får jobb, säger Isabella Lövin.

Mot bakgrund av att det demokratiska utrymmet i Uganda krymper kommer Sverige genom den nya strategin även att verka för att stödja det civila samhället, med fokus på unga och kvinnor. Sverige kommer även fortsätta stödja särskilt utsatta grupper, såsom HBTQ-personer, liksom arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Strategin för utvecklingssamarbete med Sydsudan omfattar 1,5 miljarder kronor för perioden 2018–2022. Strategin för utvecklingssamarbete med Uganda omfattar 2,4 miljarder kronor för perioden 2018–2023.

Presskontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.