Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen tar ytterligare steg för att förenkla för företag i besöksnäringen

Publicerad

Företag inom besöksnäringen växer så det knakar. För regeringen är det angeläget att det ska vara enkelt att starta och driva företag i Sverige, för att uppnå detta är förenklingsarbetet en prioriterad verksamhet. Som ett led i det tog regeringen i dag ett beslut att ge Tillväxtverket i uppdrag att identifiera hur tiden för olika handläggningsprocesser kan förkortas.

- Många företag inom besöksnäringen är beroende av korta tidsperioder för sin försäljning, till exempel sommar- eller vintersäsong. Då kan långa handläggningstiden avgöra om man behöver vänta ytterligare ett år innan man kan sätta igång. Därför ger nu regeringen Tillväxtverket i uppdrag att se över tiden för handläggningsprocesser och undersöka hur de kan kortas och göras smidigare, säger närings-och innovationsminister Mikael Damberg.

I uppdraget till Tillväxtverket ingår det att:

  • Identifiera sådana ärendekategorier, som t ex serveringstillstånd eller bygglov för uteservering, med koppling till besöksnäringen där en maxtid eller andra åtgärder bedöms ge särskilt stor effekt för företagen.
  • Redovisa om det finns lokala eller regionala exempel på områden där maxtider med framgång tillämpas och som kan spridas mer allmänt.
  • Redovisa vilka skäl som finns både för och emot de tänkbara åtgärderna. I den redovisningen ska hänsyn tas till hur maxtider, tidsgränser eller andra åtgärder påverkar myndighetens arbete med andra processer eller ärendekategorier.
  • För de förslag som lämnas ska det även göras en kostnadsbedömning och där det är möjligt ges förslag till finansiering.

En delredovisning av uppdraget ska göras den 8 oktober 2018 och en slutredovisning senast den 15 februari 2019.

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Genvägar

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter