Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen vill ha fler säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken

Publicerad

Trafikverket får i uppdrag att se över hur uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan bli bättre. Säkrare uppställningsplatser behövs för att minska risken för stöld av diesel och gods samt för att öka tryggheten för yrkeschaufförer som stannar längs vägen för att vila.

– Det här är en del av regeringens arbete med att skapa ordning och reda på vägarna. Säkrare uppställningsplatser är också något som transportbranschen efterlyst. Trafikverket får därför nu i uppdrag att se över vilka åtgärder som behövs för att underlätta utbyggnaden av säkra uppställningsplatser, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikverket ska inom ramen för uppdraget genomföra en översyn av hur bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan bli bättre. De ska bland annat analysera kostnader och se över affärsmodeller samt se över och kostnadsuppskatta åtgärder som bidrar till att höja säkerheten på övriga rast- och uppställningsplatser efter vägnätet.

Uppdraget sträcker sig fram till utgången av Nationell infrastrukturplan för perioden 2018–2029 och Trafikverket kommer att årligen redovisa till Näringsdepartementet hur utvecklingen fortskrider.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00