Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen vill se grundläggande beredskap på Mora flygplats

Regeringen ger idag formellt Trafikverket i uppdrag att förhandla och ingå en frivillig överenskommelse med Mora flygplats om att hålla grundläggande beredskap.

–Vi är därmed beredda att skjuta till statliga medel så att flygplatsen ska kunna upprätthålla viktiga samhällsfunktioner, till exempel ambulansflyg och räddningsinsatser. Det är ett viktigt beslut för Mora flygplats, inte minst mot bakgrund av den samlade översyn av landets regionala flygplatser som regeringen nu genomför, där bland annat frågan om förbättrat regelverk för trafikplikt utreds, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 31 december 2018.