Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringens åtgärder med anledning av skogsbränderna

Publicerad

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och försvarsminister Peter Hultqvist höll i dag en pressträff med anledning av skogsbränderna. De informerade om det aktuella läget och presenterade ett antal åtgärder.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Regeringen avser att fatta beslut om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska ges ökade möjligheter att ersätta de drabbade kommunerna för de kostnader som uppstår med anledning av skogsbränderna. Enligt en preliminär bedömning kan det handla om uppemot 300 miljoner kronor. De 300 miljonerna avser ersättning för kommunal räddningstjänst.

De frivilliga organisationerna genomför just nu en fantastisk insats. Regeringen avser också att förstärka resurserna till dem för att kompensera för sådana kostnader som inte kan ersättas på annat sätt.

Regeringskansliets krishanteringsorganisation är igång och regeringen följer noga händelseutvecklingen. Regeringens uppgift är att se till att de myndigheter som utför och stöttar andra i det konkreta jobbet har de förutsättningar som krävs för att få bränderna under kontroll. Ett exempel är att regeringen genom kontakter med EU-kommissionen påskyndat MSB:s begäran om internationella stödresurser.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Tf pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00