Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Skolverket får i uppdrag att se över läroplanerna för en bättre sex- och samlevnadsundervisning

Publicerad

Alla barn har rätt till en bra och jämlik undervisning i sex och samlevnad. Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att se över behovet av läroplansförändringar och särskilt analysera hur frågor som hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke och pornografi kan omfattas av undervisningen.

- Med en samtyckeslagstiftning på plats behöver vi bygga en samtyckeskultur, och det börjar i skolan. Samtycke ska vara grunden för sex- och samlevnadsundervisningen. En stark sex- och samlevnadsundervisning förutsätter också att frågor om heder och porr omfattas av undervisningen. Den digitala utvecklingen får inte innebära att sex- och samlevnad definieras av porren, säger Gustav Fridolin.

- Vi vill ge lärarna bättre stöd för sex- och samlevnadsundervisning, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Under hösten 2017 genomförde Skolinspektionen, på uppdrag av regeringen, en omfattande granskning av sex- och samlevnadsundervisningen. Med syfte att stärka kvaliteten och likvärdigheten i sex- och samlevnadsundervisningen ger regeringen nu Skolverket i uppdrag att analysera om och vid behov föreslå hur läroplanerna kan förtydligas för att bättre stödja undervisningen inom området. Uppdraget avser läroplanerna för grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. I uppdraget ska Skolverket särskilt beakta att frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke och pornografi omfattas av sex- och samlevnadsundervisningen.

Arbetet med läroplanerna ska bland annat ta sin utgångspunkt i vad som framkom i granskningen av sex- och samlevnadsundervisningen som gjordes 2017. I granskningen framkom bland annat att det ofta saknas ett systematiskt utvecklingsarbete av sex- och samlevnadsundervisningen och på bara en bråkdel av skolorna kopplas arbetet med sex och samlevnad till värdegrunden. Granskningen visar också att det finns stora brister i undervisningen om normer och HBTQ och det saknas ofta möjligheter för elever att reflektera kring hur normer påverkar och i många fall begränsar människors handlingsutrymme när det gäller sexualitet, identitet och relationer.

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 31 maj 2019.

Presskontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Malin Appelgren
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.