Innehållet publicerades under perioden

-

Stödmaterial till skolan om sexuella övergrepp mot barn och unga

Sexuella övergrepp och kränkningar i skolan fick stor uppmärksamhet i sociala medier och samhällsdebatten tack vare #metoo och elevuppropet #tystiklassen. Stiftelsen Allmänna Barnhuset får nu en halv miljon kronor för att producera och sprida stödmaterial till landets skolor.

- Att barn och unga utsätts för sexuella övergrepp och kränkningar i skolan är oacceptabelt. Vi måste öka kompetensen i arbetet mot kränkningar och övergrepp i skolmiljön, säger barn- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Många skolor är i stort behov av stöd för att kunna fånga upp och arbeta med frågan om sexuella övergrepp och kränkningar. Kompetensen i arbetet mot kränkningar och övergrepp i skolmiljön behöver också stärkas.

Regeringen har sedan tidigare beviljat Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för kunskapsspridning av stödmaterial och information om sexuella övergrepp och kränkningar. Då det finns en fortsatt efterfrågan från skolor att ta del av stödmaterial tilldelas stiftelsen nu ytterligare 500 000 kronor för att kunna fortsätta producera och sprida materialet.

Bakgrund
Regeringen beviljade 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för ett projekt som fokuserar på att öka kunskapen hos både vuxna och barn om barns utsatthet för sexuella övergrepp. Stiftelsen skapade, i samarbete med barn och unga, webbplatsen dagsattaprataom.se.
2016 fick stiftelsen medel för fortsatt kunskapsspridning om sexuella övergrepp mot barn genom framtagande av handledning och stöd till vuxna i skolan. Handledningen utgår från webbplatsen dagsattprataom.se och finns för gratis nedladdning.

I december 2017 beslutade regeringen att bevilja stiftelsen medel för fortsatt kunskapsspridning av stödmaterial och information om sexuella övergrepp och kränkningar.

Kontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Lena Hallengren på sociala medier

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter