Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Sverige och Finland undertecknade samförståndsavtal för försvarssamarbetet

Publicerad

Under en ceremoni i Åbo, den 9 juli, undertecknade försvarsminister Peter Hultqvist och den finske försvarsministern Jussi Niinistö ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding, MoU) rörande det svensk-finska försvarssamarbetet. Avtalet ger en gemensam politisk inriktning av ländernas samarbete på försvarsområdet.

  • Försvarsminister Peter Hultqvist och den finske försvarsministern Jussi Niinistö.

    Under en ceremoni i Åbo undertecknade försvarsminister Peter Hultqvist och den finske försvarsministern Jussi Niinistö ett samförståndsavtal rörande det svensk-finska försvarssamarbetet.

    Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

  • Försvarsminister Peter Hultqvist och den finske försvarsministern Jussi Niinistö.

    Försvarsminister Peter Hultqvist och den finske försvarsministern Jussi Niinistö undertecknar ett samförståndsavtal rörande det svensk-finska försvarssamarbetet.

    Foto: Finlands försvarsministerium

I samförståndsavtalet preciseras ett antal områden där samarbetet ska utvecklas. Det gäller bland annat försvars- och säkerhetspolitisk dialog, övning, träning och utbildning samt övervakning och hävdande av territoriell integritet. Vidare nämns tillträde till varandras territorium för parternas militära förband, värdlandsstöd, samt åtgärder för att skapa förutsättningar för gemensamt militärt agerande inklusive operativ och taktisk planering och interoperabilitet.

Samförståndsavtalet är ett övergripande politiskt ramverk som tydliggör ambitionen och målsättningen med försvarssamarbetet.

– Syftet med samförståndsavtalet är att skapa kontinuitet, förutsägbarhet och långsiktighet i försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Det ger tydligare gemensam politisk inriktning för samarbetet, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Målet med försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är att förbättra ländernas försvarsförmåga, möjliggöra gemensamt operativt agerande och främja gemensamma intressen på försvarsområdet, inklusive att stärka säkerhetssituationen i Östersjöregionen. Samarbetet har fördjupats i flera steg under de senaste åren.

Presskontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00

Samförståndsavtal rörande det svensk-finska försvarssamarbetet

Mer om försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland