Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern och FN:s vice generalsekreterare besöker Tchad och Niger inför möten i FN:s säkerhetsråd

Publicerad

Utrikesministern besöker den 5–8 juli Tchad och Niger i Sahel-regionen i Västafrika. Besöket sammanfaller med Sveriges ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd och genomförs tillsammans med FN:s vice generalsekreterare Amina J. Mohammed, chefen för FN:s jämställdhetsorgan UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, samt Afrikanska unionens särskilda sändebud för kvinnor, fred och säkerhet, Bineta Diop.

Syftet med det gemensamma besöket är att stärka kvinnors deltagande i beslutsfattande- och fredsprocesser, samhällsliv och ekonomi, samt sätta fokus på vikten av att motverka klimatrelaterade säkerhetsrisker.

- Detta är en unik resa för att ta arbetet med agendan för kvinnor, fred och säkerhet till nästa nivå. Säkerhetsrådets arbete behöver genomsyras av den fundamentala insikten om att fred och säkerhet angår alla. Säkerhetsrådet måste göra skillnad där det behövs som mest – på plats hos de miljoner kvinnor, män, flickor och pojkar som lever i skuggan av krig, konflikt och fattigdom. Detta vill Sverige belysa som ordförande i säkerhetsrådet. Direkt efter resan kommer jag därför att leda två särskilda möten i FN:s säkerhetsråd om kvinnors situation i Sahel-regionen samt kopplingen mellan klimat och säkerhet, säger utrikesminister Margot Wallström.

Presskontakt