Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke inleder Apelrydsseminariet 2018

Publicerad

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke besöker Båstad på fredag den 10 augusti för att bland annat inleda Apelrydsseminariet 2018 med temat Utbildning och jämställdhet.

13.10 – 13.30 Ministern inledningstalar på seminariet, som anordnas av Fredrika Bremer-förbundet för tionde året. Seminariet pågår 10 - 11 augusti.
Plats: Apelrydsskolan, Kattviksvägen 207, Båstad


För intervjuer, kontakta pressekreteraren.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer kultur till fler i Skåne

Regeringens intention är att fler ska få tillgång till och ta del av kultur oavsett var i landet de bor. Här är exempel på regeringens satsningar i Skåne län under 2017:
• 10 miljoner kronor till den kommunala kulturskolan i Skåne.
• 850 000 kronor till stöd för biografer på mindre orter.
• 204,5 miljoner kronor i stöd via kultursamverkansmodellen.
• 9,5 miljoner kronor i projektstöd genom Äga rum-satsningen.

Samt 13,3 miljoner kronor i stöd under 2018 till folkbibliotek genom satsningen på stärkta bibliotek.