Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Alice Bah Kuhnke till WOW Talks

Fredagen den 10 augusti deltar kultur- och demokratiministern på WOW Talks på Way Out West. Ministern kommer bland annat att tala om hur man skapar likvärdig tillgång till kultur.

18.00 – 18.45 WOW Talks: Hur man skapar likvärdig tillgång till kultur. Plats: Höjden, Slottskogen, Göteborg

För intervjuer, kontakta pressekreteraren.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer kultur till fler i Västra Götalands län

Regeringens intention är att fler ska få tillgång till och ta del av kultur oavsett var i landet de bor. Här är exempel på regeringens satsningar i Västra Götalands län under 2017:
• 19,8 miljoner kronor till den kommunala kulturskolan.
• 625 000 kronor till stöd för biografer på mindre orter.
• 327 miljoner kronor i stöd via kultursamverkansmodellen.
• 3 miljoner kronor i projektstöd genom Äga rum-satsningen.

Samt 19,2 miljoner kronor i stöd under 2018 till folkbibliotek genom satsningen på stärkta bibliotek.