Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Kullgren ska utreda hälso- och sjukvårdens krisberedskap

Publicerad

Svensk hälso- och sjukvård ska vara starkt rustad för att möta allvarliga händelser som stora bränder, smittsamma sjukdomar, terrorattacker och i värsta fall krig. Regeringen ger Åsa Kullgren i uppdrag att göra en total översyn av hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser.

– Vi måste säkerställa att vården alltid och i hela Sverige kan hantera allvarliga händelser och kriser. Det är en del av vårt arbete med att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Åsa Kullgren har stor erfarenhet av hur sjukvården styrs och fungerar i såväl normalläge som i kriser och därför har regeringen valt att utse henne som utredare, säger socialminister Annika Strandhäll.

Åsa Kullgren har tidigare varit särskild utredare i Nya apotekmarknadsutredningen, varit landstingsstyrelsen ordförande i Sörmland och haft uppdrag inom SKL. Hon har även suttit med i Första AP-fondens styrelse.

Socialminister Annika Strandhäll presenterade utredningen på en pressträff den 13:e augusti.

Utredningen handlar inte om att vården inte har klarat sitt uppdrag utan om att se till att svensk hälso- och sjukvård också i framtiden kan hantera kriser och katastrofer. Utredningen ska även ta fram en nationell färdplan för hur beredskapen inom hälso- och sjukvården ska utvecklas på kort och lång sikt.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00