Brigadgeneral Lena Hallin ny chef för Must

Regeringen beslutade den 30 augusti att utse brigadgeneral Lena Hallin till ny chef för den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Hon tillträder tjänsten den 1 maj 2019 då nuvarande chefen Must generalmajor Gunnar Karlsons förordnande går ut.

Beslutet har fattats för att möjliggöra för Försvarsmakten och Överbefälhavaren att ha en god långsiktig personalplanering.

- Brigadgeneral Lena Hallin är en väl meriterad och oerhört kompetent person som jag är glad över har accepterat detta viktiga uppdrag. Tillsättningen av brigadgeneral Lena Hallin har skett i dialog med Försvarsmakten, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Brigadgeneral Lena Hallin har en lång och gedigen bakgrund från Försvarsmakten och Flygvapnet. Hon har bland annat varit förbandschef vid Ledningsregementet (LedR) och försvarsattaché i London 2011-2013. 2013 utsågs Lena Hallin till brigadgeneral och ledningssystemchef i Försvarsmakten. Lena Hallin tjänstgör för närvarande som militär rådgivare vid Utrikesdepartementet.

- Det är med stor respekt och ödmjukhet som jag kommer att ta mig an uppdraget när jag senare tar över från min företrädare. Jag känner mig stolt och hedrad över att få förtroendet att i rollen som chef för Must vara med och bidra till Sveriges fortsatta säkerhet och försvarsförmåga, säger Lena Hallin.

Kontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00