Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Charlotte Svensson ny generaltulldirektör och chef för Tullverket

Publicerad

Regeringen har utsett Charlotte Svensson till ny generaltulldirektör och chef för Tullverket. Hon tillträder sin tjänst den 15 oktober 2018.

För att stärka Tullverkets förmåga att stoppa in- och utförsel av illegala varor och öka tryggheten har regeringen under mandatperioden kraftigt ökat Tullverkets anslag. Tillskottet är det största på över ett decennium. Omvärlden förändras snabbt och Tullverket är en myndighet som tidigt märker av förändringar både när det gäller smuggling och nya handelsmönster.

Charlotte Svensson som ny generaltulldirektör vid Tullverket stärker verksamheten ytterligare. Hon har erfarenhet av att leda och utveckla komplexa verksamheter. Under sin tid som förvaltningschef i Stockholms stad drev hon med framgång större förändringsarbeten. När hon arbetade på Finansdepartementet omfattade hennes ansvar bland annat tull- och skattefrågor samt styrningen av Tullverket, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket.

Om Charlotte Svensson:
Charlotte Svensson är jurist och har en lång och gedigen erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon har bland annat varit förvaltningschef i Stockholms stad. I Regeringskansliet har hon varit statssekreterare på tre olika departement och har sedan 2016 ansvar för bland annat samhällets krisberedskap, polisväsendet, allmän ordning och säkerhet samt Regeringskansliets krishantering.

Om Tullverket:
Tullverket tar in tull, skatter och andra avgifter, övervakar och kontrollerar trafiken till och från Sverige så att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs. Tullverket har även ett viktigt ansvar för att förebygga och bekämpa brott och är en avgörande del i samhällets gränsskydd med uppgift att försvåra möjligheten att föra in varor och substanser som kan utgöra en fara för medborgarna.

Tullverket är rikstäckande och har ca 2 000 anställda. Verksamheten bedrivs i hela landet, men personalen finns framförallt vid de tre huvudorterna; Stockholm, Malmö och Göteborg. Tullverkets förvaltningsanslag uppgår till knappt 2 miljarder kronor 2018.

 

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00