Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

En förtydligad läroplan ska höja kvaliteten i förskolan

Publicerad

Alla barn i förskolan ska få likvärdig omsorg, utveckling och lärande. Därför har regeringen fattat beslut om flera förändringar i den tjugo år gamla läroplanen för förskolan.

En bra förskola är grunden för ett jämlikt skolsystem. Men Skolinspektionens kvalitetsgranskningar visar att det finns stora skillnader i hur landets förskolor tar sig an arbetet med den pedagogiska kvaliteten.

Regeringen bedömer därför att den tjugo år gamla läroplanen behöver förnyas, så att den blir bättre anpassad till dagens situation och framtida utmaningar. Det måste vara tydligt vad uppdraget i läroplanen innebär för att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och därmed förskolans kvalitet och måluppfyllelse.

– Förskolan är och ska vara målstyrd. Det innebär att läroplanen ger förskolans rektorer, lärare och barnskötare stöd i sitt arbete. Hur det pedagogiska uppdraget genomförs i praktiken avgörs av professionella medarbetare. Politiken ger förutsättningar med mindre barngrupper, stärkt ledarskap och nu också en modern läroplan säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Förändringarna har sin bakgrund i Skolverkets översyn av läroplanen – en bred process som har skett i samarbete med forskare, huvudmän, förskollärare och förskolechefer med flera.

I förhållande till Skolverkets förslag är det framförallt följande större förändringar som har skett. 

Läsning lyfts fram 

I den reviderade läroplanen lyfter regeringen fram barns förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om olika texter. Det är en viktig del i regeringens prioritering av läsfrämjande och språkutvecklande arbete i förskolan, och kan knytas samman med regeringens investeringar i böcker till varje förskola.

Förtydliganden kring barnskötarnas viktiga uppdrag i arbetslaget och förskollärarnas särskilda ansvar

Regeringen lyfter fram barnskötarnas betydelse i förskolan och förtydligar deras roll i undervisningen för att främja barns utveckling och lärande. Samtidigt betonas förskollärarnas särskilda ansvar för förskolans utbildning och undervisning.

Barns rätt till integritet skrivs in i läroplanen

Barns rätt till kroppslig och personlig integritet skrivs för första gången in i läroplanen. I ett mål för förskolan betonas att varje barn ska få förutsättningar att utveckla medvetenhet om rätten till sin integritet.

 Den reviderade läroplanen gäller från och med den 1 juli 2019.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.