Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Enklare regler för vattenbruk

Publicerad

Regeringen ser stora möjligheter att öka odling av bland annat fisk, skaldjur och alger och vill att det ska bli lättare att driva vattenbruk. Därför får Jordbruksverket i uppdrag att, inom ramen för livsmedelsstrategin, kartlägga och utreda förutsättningarna för en enklare prövning av vattenbruksverksamheter.

- Odling av fisk, musslor, kräftdjur och alger är den snabbast växande matproduktionssektorn i världen och nästan varannan fisk som konsumeras i världen är odlad. Det svenska vattenbruket kan ta en mycket större marknadsandel på den nationella marknaden där efterfrågan på fisk, skaldjur och blötdjur är betydligt större än produktionen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Den tekniska utvecklingen inom vattenbruket medför att vi i dag har många fler arter och organismer än tidigare som kan odlas med en rad olika tekniker. Det är viktigt att regelverket följer utvecklingen och verkar för att skapa bättre incitament till både ökad livsmedelsproduktion och bättre miljöhänsyn, därför får nu Jordbruksverket detta uppdrag.

I uppdraget ingår även att analysera om befintliga krav på tillstånd, registrering eller anmälningar skulle kunna samordnas och ge förslag på sådan samordning.

- Under mina resor runt om i landet har många berättat om de problem som finns med tillstånd kring vattenbruket. Det finns en stor potential vad gäller det svenska vattenbruket, men vi måste minska byråkratin, säger Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2019.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.