Innehållet publicerades under perioden

-

Erland Olauson ska utreda järnvägsunderhållets organisering

Publicerad

Idag den 16 augusti har regeringen gett Erland Olauson i uppdrag att leda utredningen Överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket.

Regeringen vill ta nästa steg mot ett bättre fungerande järnvägsunderhåll. Erland Olauson ska därför kartlägga förutsättningarna för att flytta ansvaret för basunderhåll från det statliga bolaget Infranord AB till Trafikverket. Basunderhåll är den verksamhet som bedrivs för att säkerställa den dagliga driften, och är viktig för järnvägens punktlighet och robusthet.

– Vi är glada över att kunna utse Erland Olauson för det här uppdraget. Han har en gedigen erfarenhet och kunskap och är rätt person för uppgiften. Det är helt centralt att underhållet av järnvägen fungerar optimalt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Den särskilde utredaren ska också föreslå vilka åtgärder som skulle kunna vidtas i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av verksamhetsflytt till Trafikverket.

– Fler och fler vill resa klimatsmart och tågresandet ökar stadigt. Det är glädjande men ska den positiva utvecklingen fortsätta måste resenärerna kunna lita på att tågen kommer och går i tid och där spelar underhållet en avgörande roll, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Erland Olauson har tidigare arbetat som chefsjurist och avtalssekreterare vid LO.I samband med tillsättandet av Erland Olauson som särskild utredare förlängs uppdraget. Utredningen ska redovisas 30 augusti 2019.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00