Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Förslag om nytt stöd för korttidsarbete på remiss

Publicerad

Företag som drabbas av allvarliga ekonomiska problem ska i särskilda fall kunna få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att genomföra uppsägningar. Det föreslås i ett delbetänkande som nu skickas på remiss. Sedan tidigare finns ett motsvarande stöd som kan användas vid kraftiga lågkonjunkturer.

2014 infördes en ny lag som innebär att staten kan täcka en del av kostanden för korttidsarbete vid kraftiga lågkonjunkturer. Bakgrunden var erfarenheter från finanskrisen 2008. Stödsystemet innebär att anställda tillfälligt går ned i arbetstid och staten står för en tredjedel av kostnaden som det medför. Arbetstagaren och arbetsgivaren står för resterande del.

- Korttidsarbete är ett alternativ till stora uppsägningar. Det ger en möjlighet för kompetensutveckling och samtidigt en trygghet för den som får behålla sin anställning, säger finansminister Magdalena Andersson.

I ett delbetänkande som överlämnats till Finansdepartementet föreslås att ett sådant stöd även ska kunna beviljas då företag drabbas av allvarliga och tillfälliga ekonomiska svårigheter som inte kunde förutses eller undvikas, oberoende konjunkturläget. För att kunna få stödet måste företaget först ha försökt minska arbetskraftskostnaderna med andra tillgängliga åtgärder.

- Flera av våra konkurrentländer har lösningar där människor kan få utbildning istället för att sägas upp och det är en faktor som spelar roll när företagen bestämmer var nya investeringar ska ske. För företag är det också en stor konkurrensfördel att kunna behålla anställda och snabbt kunna skala upp produktionen igen efter tillfällig nedgång, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Liknande system finns i ett flertal andra europeiska länder och syftet med förslaget är att erbjuda svenska företag bättre och mer jämförbara konkurrensförhållanden samtidigt som viktiga arbetstillfällen värnas.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.