Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Hälsoläget i det traditionella samiska området ska undersökas

Publicerad

Regeringen beviljar Umeå universitet och Centrum för samisk forskning drygt 1,6 miljoner kronor för att studera hälsa och levnadsförhållanden i det traditionella samiska området.

- Det finns i dag en kunskapslucka gällande det övergripande hälsotillståndet för Sveriges urfolk. Information kring detta är till gagn för både det samiska och det övriga samhället, säger socialminister Annika Strandhäll.

För projektets genomförande beviljar regeringen Centrum för samisk forskning (Vaartoe) 1 681 284 kronor för perioden augusti – december 2018. Medlen ska användas till fokusgruppsdiskussioner samt för att inleda planering och utformning av kliniska hälsoundersökningar.

Projektet HALDI (Health and Living conditions in Sápmi) bedrivs i nära samarbete mellan Umeå universitet, universitetet i Tromsö, Svenska Sametinget, Folkhälsomyndigheten samt kommuner och landsting. Projektet är granskat av regionala etikprövningsnämnden och riktar sig till både samer och icke-samer.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter