Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Hjälptelefon för personer som riskerar begå sexuella övergrepp ska utvärderas

Publicerad

En del i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn är att stötta förebyggande arbete. Ett exempel är en nationell hjälptelefon, PrevenTell, som personer i riskzon att begå sexuella övergrepp kan ringa. PrevenTell startades med stöd från regeringen, som nu vill utvärdera verksamheten och ger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppdraget.

- Vårt samhälle behöver väl fungerande förebyggande verksamheter för att förebygga sexuellt våld mot kvinnor och barn. Regeringen vill därför, efter att projektfinansierat PrevenTell, utvärdera verksamheten för att kunna fatta beslut om hur staten bäst kan bidra till en utveckling på detta angelägna område, säger barn- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Till PrevenTell kan personer som upplever att man har ett riskbeteende, som sexuellt intresse för barn eller impulser att tvinga någon till sex, ringa för att få hjälp. Även anhöriga och vårdgivare kan ringa PrevenTell. Hjälptelefonen drivs av Karolinska universitetssjukhuset, där man också utbildar yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med personer som utövar eller riskerar utöva sexuellt våld.

Myndigheten för vård och omsorgsanalys ska undersöka vilket genomslag PrevenTell har fått och hur en nationell hjälptelefon kan fungera i landstingets sjukvårdssystem.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet 29 mars 2019.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Adriana Haxhimustafa
pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-266 31 05
e-post till Adriana Haxhimustafa

Lena Hallengren på sociala medier

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter