Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Höga förväntningar på nystartade Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Publicerad

Idag invigdes den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap. Myndigheten som placerats i Gävle är en del av regeringens långsiktiga satsning på arbetsmiljö.

Sedan Arbetslivsinstitutet lades ner 2007 har det saknats en särskild myndighet med nationellt ansvar för att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö. Det har inte heller funnits någon aktör som utvärderar den förda arbetsmiljöpolitiken.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap kommer att vara ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor. Myndigheten har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys i syfte att bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken.

Att stärka den statliga närvaron och att placera statliga myndigheter i olika delar av landet är en viktig prioritering för regeringen. Det är ett sätt för regeringen att bidra till statliga jobb för tjänstemän och akademiker utanför de största städerna.

Vid valet av Gävle som placeringsort för den nya myndigheten har regeringen sett det som en tillgång att ha närhet till Högskolan i Gävle och den arbetslivsforskning som bedrivs där. Gävle kommun har ett stort upptagningsområde för kompetensförsörjning. Sammantaget bedöms den nya myndigheten ha goda möjligheter att attrahera rätt kompetens.

– Regeringen har tydligt prioriterat arbetsmiljöarbetet under mandatperioden. Myndigheten för arbetsmiljökunskap är ett viktigt steg i det arbetet och kommer bli ett nav för den kunskap som ska ligga till grund för hur vi förbättrar den svenska arbetsmiljön, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?