Morgan Johansson tar emot utredning om förenklad kamerabevakning

Torsdagen den 16 augusti tar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson emot delbetänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande. Förslagen presenteras av den särskilda utredaren Johan Sjöö, hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Tid:
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Medtag pressleg.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid