Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nära tre gånger mer pengar till landstingens sjukvård sedan 2014

Publicerad

Regeringen har sedan 2014 tydligt prioriterat hälso- och sjukvården samt personalfrågorna i vården. Detta har resulterat i att vid mandatperiodens slut betalas betydligt mer pengar ut till landsting och regioner jämfört med när regeringen tillträdde. 3 738 500 000 kronor betalades ut från staten till landstingen för vården 2014, regeringen har i år satsningar till landstingen på 10 150 180 000 kronor.

- Vi har tydligt prioriterat vårdens behov före skattesänkningar. Alla delar av landet har olika utmaningar att lösa men staten måste bidra. Sedan gäller det också att landstingen gör sitt, säger socialminister Annika Strandhäll.

- Sverige har en vård med bra medicinska resultat, men tillgängligheten är inte tillräckligt bra. Regeringen satsar framförallt för fler anställda och kortare vårdköer, en bättre arbetsmiljö och en närmare vård. Merparten av jobbet måste göras ute i landstingen, säger socialminister Annika Strandhäll.

- Vården har aldrig tidigare gjort så mycket och träffat så många patienter som de senaste fyra åren. Behoven växer när vi blir fler barn och fler äldre, och vården kan göra allt mer. Genom stora framsteg kan vi i dag bota sjukdomar som bara nyligen var obotliga. Det gör att vi måste satsa på fler anställda för att vanligt folk inte ska behöva vänta länge på vård, säger socialminister Annika Strandhäll.

2018 uppgår de satsningar regeringen har gjort till 13 miljarder i statliga pengar till hälso- och sjukvårdssektorn, varav cirka 10 miljarder fördelas till landsting och regioner. Stort fokus för regeringens satsningar är på personalens arbetsvillkor, med fler kollegor och bättre arbetsmiljö.

Vården har i dag mer än 13 000 fler medarbetare jämfört med när regeringen tillträdde. Det handlar om vårdnära personal så som sjuksköterskor, läkare och undersköterskor.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter