Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Näringsministern och handelsministern träffar näringslivet om pågående handelskonflikter och den svenska exportutvecklingen

Publicerad

Näringsminister Mikael Damberg och EU- och handelsminister Ann Linde träffar i morgon torsdag företrädare för svensk industri, näringsliv och arbetsmarknadens parter. Syftet är att diskutera handelsrelationerna mellan EU, USA, Kina m.fl. med anledning av USA:s införda tullar liksom Brexit och frågan om hur regering och näringsliv förbereder sig.

I april arrangerades ett rundabordssamtal för att diskutera det handelspolitiska läget i ljuset av hot om amerikanska strafftullar på stål och aluminium. Dessa har nu införts och samtidigt föreligger hot om ytterligare tullar. Upptrappade handelskonflikter, amerikanska sanktioner samt utvecklingen i Brexit-förhandlingarna skapar nya förutsättningar för näringslivet att förhålla sig till. Regeringen bjuder därför in till ett andra möte för att diskutera läget.

- Svensk ekonomi går bra och industrins investeringar ökar och företag växer och anställer. Men utvecklingen med ökade handelshinder och protektionism hotar Sveriges konkurrenskraft och svenska jobb. Regeringen följer därför den handelspolitiska utvecklingen noga och har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder om den handelspolitiska situationen skulle försämras, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

På morgondagens möte kommer regeringen att informera om nuläget och om de diskussioner som pågår inom EU. Syftet med mötet är diskutera det handelspolitiska läget och hur situationen kan förändras vid en upptrappad handelskonflikt.

- Svensk export går fantastiskt. Men upptrappade handelskonflikter och handelssanktioner och hot om fler sådana åtgärder är mycket oroande. Ett ovisst Brexit späder på osäkerheten. I det här läget är det viktigt att föra en dialog med näringsliv och arbetsmarknadens parter om riskerna och vilja förberedelser som behövs för att minimera riskerna. Det har aldrig varit viktigare än nu att stå upp för vårt gemensamma regelverk för en öppen och rättvis handel, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Presskontakt

Anamika Bhasker
Presskommunikatör
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 0730404997
e-post till Anamika Bhasker
Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00