Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny lag ska ge bättre rehab

Publicerad

Regeringen vill att landstingen ska bli skyldiga att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter som har ett särskilt behov av individuellt stöd för att kunna återgå till eller inträda i arbetslivet. Regeringen beslutar därför om en lagrådsremiss.

– Det finns ett behov av mer stöd till den som blir sjukskriven för att komma tillbaka till jobbet. Vi har satsat på rehabiliteringskoordinatorer som pilotprojekt och ser att de är mycket välfungerande del av vården. Vi vill att de ska vara obligatoriska i alla delar av vården i hela landet, säger socialminister Annika Strandhäll.

– De flesta som blir sjukskrivna ska inte behöva sköta allt själva. För att samarbetet mellan försäkringskassan, sjukvården och arbetsgivaren ska fungera bättre ska rehabkoordinatorer finnas där som spindeln i nätet, säger socialminister Annika Strandhäll.

Rehabiliteringskoordinatorer arbetar inom hälso- och sjukvården och samordnar insatser runt en sjukskriven person. Finansieringen för de rehabkoordinatorer som finns idag är kortsiktig då den sker genom en årlig överenskommelse mellan regeringen och SKL och är i form av pilotprojekt idag. Regeringen lägger därför fram ett lagförslag som föreslår ett lagstadgat ansvar för landstingen att införa och erbjuda rehabiliteringskoordinatorer.

I lagförslaget ingår en skyldighet för landstingen att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter som har ett särskilt behov av individuellt stöd för att kunna återgå till eller inträda i arbetslivet. Förslaget är en del av regeringens arbete för ökat stöd till individen i sjukskrivningsprocessen. Koordineringsinsatserna föreslås vara frivilliga för patienten och bestå av personligt stöd, samordning och samverkan mellan exempelvis arbetsgivare, försäkringskassan och vården.

– Det här är ett viktigt steg för att den som behöver mer stöd inte ska falla mellan stolar, säger socialminister Annika Strandhäll.

Lagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2019.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir lagrådsremissen tillgänglig digitalt?

Lagrådsremissen publiceras här på webbplatsen efter att den har överlämnats till Lagrådet.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter