Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny strategi för Sveriges samarbete med UN Women

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om en ny strategi för Sveriges samarbete med FN:s organisation för jämställdhet och kvinnors egenmakt (UN Women) för perioden 2018–2022. Sverige är en stor givare till UN Women som verkar för att främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt och rättigheter över hela världen, såväl på global, regional som nationell nivå. Det svenska kärnstödet till UN Women uppgår under den fyråriga strategiperioden till 536 miljoner svenska kronor.

– UN Women är en ledande, global förespråkare för jämställdhet. Deras arbete är centralt för kvinnor och flickors rättigheter världen över, därför är det viktigt att Sverige ger ett långsiktigt stöd till organisationen säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. UN Women har bidragit till att totalt 52 länder, med en sammanlagd befolkningsmängd på över 1,5 miljard kvinnor och flickor, har stärkt sin lagstiftning mot våld mot kvinnor och flickor, bl.a. för att motverka straffrihet för könsrelaterat och sexuellt våld. Dessutom hade vi inte haft en handlingsplan för ett jämställt genomförande av Parisavtalet för klimatet, säger Isabella Lövin.

Under strategiperioden kommer Sverige framför allt verka för att stärka UN Womens arbete med att utveckla och genomföra globala normer, policyer och standarder för jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt, inklusive kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Sverige ska också arbeta för att UN Women stärker kvinnors ekonomiska egenmakt och politiska ledarskap, deltagande och inflytande, och att UN Women bidrar till att alla kvinnor och flickor ska leva fritt från våld. Vidare ska Sverige arbeta för att organisationen bidrar till att stärka kvinnors och flickors inflytande och meningsfulla deltagande i fredsprocesser, och till att integrera ett tydligt jämställdhetsperspektiv i humanitära insatser.

Kontakt

Katarina Hellström
Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon 08-405 10 00
Mobil 070-542 14 28
e-post till Katarina Hellström