Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny utredning om välfärdsteknik i äldreomsorgen

Publicerad

Hur kan välfärdstekniken bättre tas tillvara inom äldreomsorgen? Vilka förutsättningar och hinder finns det? Detta ska nu undersökas i en utredning som tillsatts av regeringen.

− En ökad användning av välfärdsteknik kan stärka självständigheten och öka tryggheten och livskvaliteten för äldre. Välfärdsteknik kan dessutom avlasta personalen, de kan få mer tid till omsorgsarbetet vilket i sin tur kan bidra till att minska stress och belastningsskador, säger äldreminister Lena Hallengren.

Digitalisering och användning av robotar har förändrat stora delar av arbetsmarknaden de senaste åren. Kvinnodominerade sektorer såsom äldreomsorgen har dock inte teknifierats i lika stor utsträckning som andra professioner.

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen syftar till att ge teknifieringen av äldreomsorgen en skjuts framåt. Regeringen anser att de höga sjukskrivningstalen inom äldreomsorgen, den ökande efterfrågan på äldreomsorg och brist på personal måste adresseras. Välfärdsteknik kan avlasta personalen och minska stress samt öka självständigheten för de äldre.

Utredaren ska bland annat identifiera och analysera både förutsättningar och hinder som finns för att använda välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Utredaren ska även analysera och identifiera rättsliga hinder, och lämna författningsförslag i syfte att underlätta användningen av välfärdsteknik.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2020.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Länk till direktivet

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Lena Hallengren på sociala medier