Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nytt avtal ska skapa trygghet för hyresgäster i Malmfälten

Publicerad

Idag, fredagen den 31 augusti, deltog bostadsminister Peter Eriksson vid en pressträff där ett trepartsavtal mellan Hyresgästföreningen, LKAB och LKAB Fastigheter presenterades. Avtalet innebär tydligare förutsättningar för hyresgäster som tvingas flytta som en följd av samhällsomvandlingarna i Malmfälten.

- Jag är glad att det nu finns ett avtal som reglerar hyresgästernas rättigheter för de som tvingas flytta på grund av stadsomvandlingen i Kiruna och Malmberget. Många människor berörs och oron över vad förändringen innebär har varit stor. Nu gäller det för LKAB och de inblandade kommunerna att se till att bostadsbyggandet ökar och ersättningsbostäder finns för alla, säger bostadsminister Peter Eriksson

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00