Peter Hultqvist tog emot förslag till nya lagar för Försvarsmaktens och Försvarets radioanstalts personuppgiftsbehandling

Regeringens särskilde utredare Ingvar Åkesson har i dag lämnat över betänkandet Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Utredningen har haft till uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen för att säkerställa att den är anpassad till den tekniska och legala utvecklingen.

Den särskilde utredaren Ingvar Åkesson överlämnade sitt betänkandet till försvarsminister Peter Hultqvist.
Den särskilde utredaren Ingvar Åkesson överlämnade sitt betänkandet till försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Marcus Björkman/Regeringskansliet

Utredningen föreslår att den särskilda reglering som nu gäller för Försvarsmaktens och Försvarets radioanstalts behandling av personuppgifter upphävs och att nya lagar och förordningar införs. En ny reglering medför att Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt kan bedriva sina verksamheter effektivt och rättssäkert, samtidigt som skyddet för den personliga integriteten värnas.

Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019.

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00