Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Protokoll om ändring i det nordiska skatteavtalet

Publicerad

Sverige har idag tillsammans med Danmark, Finland, Färöarna, Island och Norge undertecknat ett protokoll om ändring i 1996 års avtal mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.

Genom ändringsprotokollet uppdateras skatteavtalet till nya internationella standarder som följer av det internationella projekt som G20 och OECD har genomfört för att motverka erosion av skattebasen och vinstförflyttningar (det s.k. BEPS-projektet). 

För att protokollet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin
Mats Andersson
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 18 63
e-post till Mats Andersson, via registrator