Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regelanpassningar för cykel

Publicerad

Regeringen har beslutat om fem regeländringar knutna till den nationella cykelstrategin. Besluten innebär att:

  • En vägmarkering för så kallad cykelbox införs.
  • Markeringen för ett övergångsställe får utgöra en av begränsningslinjerna till en cykelpassage eller en cykelöverfart.
  • En cykelpassage ska anges med vägmarkering för cykelpassage.
  • Gående på en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt använda vänster sida i färdriktningen.
  • Det förtydligas att lokaliseringsmärken för vägvisning även innefattar märken för vägvisning av gång- och cykeltrafik.

De nya reglerna träder i kraft den 15 oktober 2018.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00